We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2024. Er is ook dit jaar boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: bijna € 1.300.000 euro in totaal! Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting nagenoeg weggewerkt. Het verschil is nog circa € 10.000. We vertrouwen erop dat in de loop van het jaar dit nog opgehaald zal worden.

Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: ruim 60% heeft digitaal toegezegd dit jaar!

Mocht u geen e-mail of brief voor de Actie Kerkbalans2024 hebben ontvangen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau. Of hebt u de brief nog niet ingeleverd, dan kunt u dit alsnog bij het kerkelijk bureau inleveren of op de post doen.

Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!