Wil je dat er in het stiltecentrum in de kerk
een kaars namens jou wordt ontstoken,
dan kan je dat aanvragen met een mailtje:
kaarsje@ontmoetingskerkgouda.nl


een kaarsje aansteken als gebed


Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft …

een lied uit Taizé