De kerk hoort een veilige plaats te zijn.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat binnen onze eigen gemeente de Ontmoetingskerk. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties.
 
Helaas kan ook binnen kerkelijke relaties seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel door een blik, een opmerking of iemand komt iets te nadrukkelijk dichtbij en daarmee over jouw grens gaat.

Als je binnen de gemeente iets vervelends meemaakt, probeer hierover te praten met iemand die je vertrouwt. Hoe moeilijk het ook kan zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet mee zitten!

De vertrouwenspersonen zijn:

Herma Koopman:
tel. 06-17067995
e-mail: vertrouwenspersoon.vrouw@pkngouda.nl

Pieter van Boven:
tel: 06-17158195
e-mail: vertrouwenspersoon.man@pkngouda.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij  SMPR.