De bloemengroep 
maakt wekelijks een symbolisch 
bloemstuk

De bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente naar een gemeentelid gebracht.
Weet je iemand die de bloemengroet mag krijgen, voor blijde of verdrietige omstandigheden? Geef dan je verzoek of tip door aan de scriba. Fijn als je ook de aanleiding voor je verzoek aangeeft.

Het uitgangspunt voor het symbolisch bloemstuk is de schriftlezing of het thema dat die zondag centraal staat. Daaruit worden de kernwoorden gehaald en vervolgens een passende en mooie bloemschikking bij gemaakt. 

Bloemen 26 november 2023 – Eeuwigheidszondag