Boeken als gespreksstof

Iedere keer dat de leeskring bijeenkomt, bespreken we een ander boek. Recent uitgekomen of over een actueel thema.

Verhalen uit de bijbel

Iedere keer dat de verschillende gepreksgroepen bij elkaar komen staan teksten en verhalen uit de bijbel centraal.

Momenteel zijn er twee gespreksgroepen actief. Heb je belangstelling, dan kijken we of er een plekje is of dat er een nieuwe kring gestart kan worden.