Hier klopt het hart van onze gemeente.

Iedere zondagmorgen komen wij om 10.00 uur bij elkaar om de ontmoeting met God en elkaar te vieren. Hier klopt het hart van onze gemeente. Wij houden van een verzorgde liturgie in de lijn van de protestantse-oecumenische traditie, maar met veel speelruimte voor diversiteit in vormgeving. 

We staan in de traditie van het Christendom, waarin in 2000 jaar vele mensen het wonder van Gods liefde hebben beschreven, doorleefd en doorgegeven. Vanuit deze geschiedenis willen wij dit ook weer doorgeven aan elkaar, aan mensen om ons heen en aan volgende generaties. Onze diensten zijn voor ons momenten van verwondering en verdieping. We zoeken daarin inspiratie voor ons dagelijks leven.

Opbouw van onze diensten:
  • Terwijl de mensen de kerk binnendruppelen speelt de organist of pianist al enkele minuten muziek.
  • De dienstdoende ouderling, diaken en de dominee komen de kerk binnen waarna er eerst wat mededelingen gedaan worden.
  • Vervolgens worden er  lichtjes de zaal binnengebracht.
  • De dominee kondigt tijdens de dienst aan wat er gaat gebeuren. Er is altijd een moment waarop de bloemschikking wordt toegelicht en een moment waarop eventuele  kinderen of  tieners naar hun eigen bijeenkomst gaan. De liederen en bijbelteksten uit de dienst worden ook via de beamer getoond.
  • In de dienst wordt  geld ingezameld  voor diverse doelen.
  • Zingen doen wij graag en veel. Er is met regelmaat extra zang en muziek in onze diensten. Verder organiseren wij projectmatige  gelegenheidskoren, met name rond de feestdagen.
  • Na afloop van de diensten is er gezamenlijk koffiedrinken.

De vieringen vinden plaats op zondag om 10 uur, in de Ontmoetingskerk:  Dunantsingel 314.

De ingang is aan de kant van het Anne Frankplantsoen.