vergrijzing

De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing ook een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk is en/of eenzaam is.

Het cluster Ouderen en Welzijn zet zich met name in voor deze (eenzame) kwetsbare ouderen. Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden.

activiteiten wegwijzer

De aandacht aan ouderen wordt concreet gemaakt door de groep ouderen van 75+ informatie te bezorgen in de vorm van de Wegwijzer voor ouderen, over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda. Hierin staan alle activiteiten op een rij.

en meer

Daarnaast is er praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst en een klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd.