Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we allemaal te maken krijgen met oplopende energiekosten. Zo ook wij als Protestantse Kerk Gouda. Per 1 januari 2023 hebben we een nieuw energiecontract. Helaas is de energieprijs voor 2023 vier keer zo hoog als nu. We kunnen dus niet anders dan concluderen dat er voor ons lastige tijden aanbreken.

Verduurzaming en vergroening van (kerk)gebouwen is erg belangrijk. We zijn daar al langere tijd mee bezig en gaan daar voortvarend mee door. Dit zal echter niet kunnen voorkomen dat de kosten van energie voor het jaar 2023 veel sneller toenemen dan met verduurzaming kan worden bespaard.

Dat er ook op dit moment maatregelen getroffen moeten worden zal u niet verbazen. Het is simpelweg te kostbaar om op de huidige voet door te gaan voor wat betreft het energieverbruik binnen onze kerkgebouwen.


Belangrijkste besluiten die met ingang van maandag 28 november 2022 gaan gelden

1. We verlagen de basistemperatuur. Over het algemeen genomen komt het erop neer dat de basistemperatuur voor de kerkgebouwen van 16°C verlaagd wordt naar 11°C.

2. De gebruikstemperatuur wordt verlaagd naar 15°C. Per gebouw wordt er één ruimte verwarmd naar de gebruikelijke temperatuur van meestal 20°C. Die ruimte is gereserveerd voor activiteiten van kwetsbare groepen. Denk bijv. aan een activiteit voor ouderen en aan de crèche.

3. We gaan zo efficiënt mogelijk verwarmen. Als dit nodig is ook door middel van het clusteren van het gebruik van de te verwarmen ruimtes. En we gaan gebruik van ruimten beperken tot gezelschappen van meer dan zes personen.

Advies

Neem, als u naar de kerk komt, (letterlijk) wat extra warmte mee. We staan open voor suggesties en als u ideeën heeft ontvangen we die graag per mail: tips.krijghetwarm@pkngouda.nl. Ook als u vragen heeft, aarzel dan niet om deze dan per mail te stellen: vragen.energiebeleid@pkngouda.nl. We zullen het met elkaar als gemeente moeten doen.

Tot slot: We danken God dat we de afgelopen jaren zo gezegend zijn. In afhankelijkheid van Hem. Willen we ons werk voortzetten met de uitdagingen die voor ons liggen.