Wij zijn een Protestantse wijkgemeente in Gouda

Hoe we willen zijn blijkt uit deze drie woorden: bezield, betrokken en open. Meer kun je lezen in ons beleidsplan en in de profielschets van onze wijkgemeente.

Ontmoetingskerk

In de naam Ontmoetingskerk komen de kernwoorden bij elkaar. De kerk als plek om de ontmoeting met God te vieren en ons verlangen om voor allerlei mensen op deze plek in Gouda-Oost een ontmoetingsplek te zijn.  

Onze Predikant

Sinds 10 maart 2024 is ds. Renate Japenga-Gudde (1987) als predikant verbonden aan de Ontmoetingskerk:

Ik ben begonnen als docent godsdienst en daarna als jeugdwerker in de kerk verdergegaan. Vanaf toen begon het verlangen te groeien om zelf predikant te worden. In 2019 ben ik (na het volgen van de premaster) begonnen aan de master Predikantschap aan de Protestants Theologische Universiteit in Amsterdam. Eerst in deeltijd naast mijn werk als jeugdwerker en vanaf 2021 in voltijd. Mijn interessegebieden binnen de theologie zijn feministische theologie, postkoloniale theologie, queer theologie, (internationale) oecumene en interreligieuze samenwerkingen. Voor mij is spreken over God, spreken over bevrijding en verlossing. In mijn zoektocht naar hoop zijn Gods beloftes van vrede en gerechtigheid voor alle mensen een sterke drijvende kracht. In mijn eigen leven en in mijn theologie.

Ik woon in Schoonhoven met mijn drie kinderen (2010, 2012, 2022). Mijn man is overleden in de zomer van 2023.

Met veel liefde en plezier ben ik predikant van de Ontmoetingskerk.

Ik ben te bereiken via mijn emailadres: ds.Japenga@ontmoetingskerkgouda.nl