1

licentie v/h publiceren v. liederen op de beamer

2

koekjes bij de koffie

3

kinderactiviteiten als kliederkerk

4

ontmoetingskerk zingt

5

gemeenteavonden

6

liturgieën speciale diensten

7

deze website

8

koffie bij een top2000 dienst

9

vrijwilligers bbq

Uit de wijkkas betalen we alles

wat niet uit de centrale Goudse PKN kas wordt betaald. Zoals die punten die hierboven genoemd staan.

De wijkkas wordt gevuld door vrijwillige bijdragen van ons allemaal. Dat kan door een bijdrage in de koffiepot of in het boekenbusje of een storting op de rekening van de wijkkas. Jouw bijdrage is welkom!

Bankrekening NL32 INGB 0002 4650 87 t.n.v. Wijkkas Ontmoetingskerk Gouda.