Vanaf zondag 10 maart zal ds. Renate Japenga de wijkpredikant zijn van onze Ontmoetingskerk-gemeente. Op die dag is om 15:00 uur de dienst in de St. Jan (te bekijken via YouTube), waarin zij bevestigd wordt in het ambt van dominee en intrede doet in de Protestantse Gemeente van Gouda.

Ds Jacobine Scholte de Jong, uit Gouda, zal deze dienst voorgaan tot het moment dat ds Japenga de dienst van haar mag overnemen.

Renate Japenga heeft in 2023 haar studie Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam afgerond. Vanaf 17 maart zal zij met grote regelmaat voorgaan in onze wijk.