We gaan zeven weken samen op pelgrimstocht door de tijd van Aswoensdag tot Paasmorgen of wel Van AS tot OPSTANDING en vieren de zondagavondmomenten met elkaar met een eenvoudige maaltijd , gesprek en gebed rond de tafel in de koffieruimte in de kerk. Op de aankomende zondagavonden in de 40 dagentijd: 18 en 25 februari en 3 en 17 maart bent u welkom om mee te doen. 10 maart vervalt vanwege de bevestiging van onze nieuwe predikant in de middag. Evenals de Vespers in de adventstijd gaat het om Vespers gecombineerd met de maaltijd (eenvoudig, drie gangen) en is er rond de tafel gesprek en gebed aan de hand van de thema’s “ Proef, Vrees, Dorst en Steen”. Inloop vanaf 17.30. Om 18.00 gaan we aan tafel. In verband met de warme maaltijd uiterlijk vrijdag voor de Vesper opgave via het formulier op de website of via de intekenlijst in de hal.

Opgave vesper en maaltijd 17 maart via dit formulier

Op Palmpasen 24 maart hebben we in plaats van een Vesper in de avond een ochtendviering op zondagmorgen gecombineerd met ontbijt. We starten het ontbijt aan tafel om 9.30 uur en sluiten af om 11.00 uur. Opgave is niet nodig.

Zo bieden deze Vespers u een extra mogelijkheid elkaar mee te nemen in de pelgrimstocht naar Pasen! 

Zie ook de uitgebreide presentatie