Om de kerst(nacht)diensten in onze kerken voor iedereen toegankelijk te houden, heeft het College van Kerkrentmeesters, op verzoek van de diaconie, besloten om éénmalig alle niet-monumentale wijkkerken tijdens deze diensten te verwarmen tot 19 graden.

Zo is het ook voor de (oudere) gemeenteleden en mensen van buitenaf die incidenteel onze diensten bezoeken, even een warme plek om te zijn.

Fijn als u dit nieuws zo breed mogelijk verspreidt. Dan gaan we samen een (hart)verwarmende Kerst tegemoet.