De extra aandacht voor de 10 geselecteerde personen heeft geresulteerd in 123 handgeschreven brieven naar overheden en 94 kaarten naar de personen zelf. Dit naast de brieven en kaarten die u zelf vanuit huis heeft gestuurd. Op de website Write for rights – Amnesty International kunt u nieuwe ontwikkelingen volgen en ook digitaal petities ondertekenen.

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de inzet.

Volgend jaar in Gouda meedoen met acties in de kerk of de stad?

Neem contact op met Fred van Ipenburg (06-11748368).