We gaan op weg naar Kerst met elkaar de adventstijd vieren. Op de aankomende adventszondagavonden 3, 10 en 17 december vinden er weer Vespers plaats. Anders dan tot nog toe wordt de Vesper gecombineerd met de maaltijd (eenvoudig, drie gangen) en is er rond de tafel aan de hand van adventsthema’s “ Terugkeren, Voorbereiden en Ontkiemen” gelegenheid voor luisteren, muziek, gesprek en gebed. Inloop vanaf 17.30. Om 18.00 gaan we aan tafel. In verband met de warme maaltijd uiterlijk vrijdag voor de Vesper opgeven.

Opgave vesper en maaltijd 17 december via dit formulier 

Op de 4de adventszondag, 24 december, hebben we in plaats van een Vesper in de avond een ochtendviering op zondagmorgen gecombineerd met ontbijt met het Thema “Geroepen”. We starten het ontbijt aan tafel om 9.30 uur en sluiten af om 11.00 uur. Opgave vooraf is niet nodig.

Zo bieden deze vespers u een extra mogelijkheid om u voor te bereiden op Kerst, de komst van Jezus, ons Licht. Voor de vespers kunt u zich ook opgeven via een formulier in de hal.