Op woensdagmiddag 26 oktober was er een gezellige ontmoetingsmiddag voor alle gemeenteleden vanaf 75 jaar oud en die geen bezoek aan huis ontvangen.
Het thema was ‘Aan tafel’.
Het onderwerp wierp genoeg aanknopingspunten om over te discussiëren op. Met elkaar werden ter afsluiting, van servetjes, prachtige anjers gemaakt die kunnen dienen als tafelversiering. De stemming zat er goed in.