Donderdag 22 december organiseert de diaconie met de seniorenkring weer de jaarlijkse kerstviering voor senioren. Deze kerstviering vindt dit jaar plaats in de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314. Voor deze kerstviering zijn alle senioren uitgenodigd. En met senioren bedoelen we echt niet alleen mensen van 70+. Ook jongere senioren van 65+ zijn van harte welkom.

Aanvang van de viering is 14.30 uur. Vanaf 14.00 bent u welkom, dan staat de koffie klaar met natuurlijk iets lekkers. Daarna kunnen we uitgebreid bijpraten. Natuurlijk zingen we weer veel bekende kerstliederen en luisteren we naar de verhalen uit de bijbel over de geboorte van Jezus. Na de viering genieten we nog van een lekker drankje met wat lekkers. Om 17.15 uur sluiten we de viering af. Aan het einde van de viering zal er een collecte zijn als bijdrage in de kosten.

Wilt u naar deze kerstviering komen, dan graag opgeven uiterlijk maandag 19 december bij de volgende personen: Co Matse, Corrie Middelman of Adrie van den Berg. Kijk voor de contactgegevens in de zondagsbrief in de OMK app.