Van digitaal naar brief…

We willen iedereen bedanken die voor Actie Kerkbalans digitaal een toezegging heeft gedaan. We hebben al ruim 1400 toezeggingen van gemeenteleden ontvangen!

We gaan nu verder met de brieven om zo de gehele gemeente te benaderen. Als u nog niet digitaal heeft toegezegd, wordt deze week de brief bij u bezorgd. De week daarna wordt de envelop met uw toezegging opgehaald. Ondertussen kunt u nog steeds ook digitaal toezeggen.

Actie Kerkbalans vormt de financiële basis van onze Goudse gemeente. Omdat we dit jaar een tekort op de begroting verwachten vragen we er nadrukkelijk uw aandacht voor. We hopen, dat u uw bijdrage naar draagkracht kunt laten stijgen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

We zijn benieuwd naar uw reactie en danken u bij voorbaat!