De oliebollenactie van eind vorig jaar heeft het mooie bedrag opgeleverd van 4003 Euro! Hiermee steunen we het jaarproject van World Vision voor hulp aan kwetsbare kinderen in Syrië. We willen iedereen hartelijk bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Cluster Werelddiaconaat.