Wij zijn een christelijke gemeente in de wijk Oosterwei in Gouda. Onze gemeenteleden komen, door de geschiedenis van de wijk, uit heel Gouda. We zijn een open gemeente en verwelkomen iedereen die een keer onze dienst wil volgen of een activiteit wil bijwonen. Tegelijk willen we betrokken zijn bij elkaar en bij onze wereld.

Je bent van harte welkom!

Wat kan ons schaden
wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat

Lied 675