Het eigene van het evangelie naar Matteüs

Aanwijsbaar vanaf de tweede eeuw heeft de christelijke kerk vier evangeliën in het Nieuwe Testament: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Meermalen is geprobeerd daar één geheel van te maken in een zogenaamde evangeliënharmonie (onder meer door Tatianus in de tweede helft van de tweede eeuw). Echter, er is vastgehouden aan het viertal.

Dit jaar staat het evangelie van Matteüs in de liturgie (A-jaar) centraal. In de zomercursus wordt aandacht besteed aan dit evangelie dat als eerste in het Nieuwe Testament staat. De centrale vraag is: waarin onderscheidt dit evangelie zich van de andere? We ontdekken een aantal eigenheden van het Matteüs-evangelie.

Naast twee studieochtenden bestaat de zomercursus uit een dagwandeling in de stad Leiden op zaterdag 8 juli 2023.

Plaats: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340.
Data: dinsdag 27 juni en dinsdag 4 juli 2023
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Docent: drs. Adri van der Wal

Verdere informatie op de website: www.tvgrotterdam.nl
Aanmelden bij de heer A. Offereins, e-mail: a.offereins@hccnet.nl