Elke zondag wordt onze dienst gebeamerd op het scherm aan de muur. Hierbij gaat het om de liturgie en de liederen die we zingen. Voorafgaand aan de dienst worden de artikelen uit de zondagsbrief getoond. De presentatie wordt vooraf gemaakt.

Het is niet de bedoeling dat er vlak voor de dienst nog aanvullende informatie wordt aangeleverd. De twee mensen die de uitzending en de presentatie verzorgen hebben dan hun handen vol om te zorgen dat alles op tijd klaar staat en gecheckt is. Dus zorg dat je bijdragen op tijd – donderdag 19 uur – worden aangeleverd via beeld.en.geluid@ontmoetingskerkgouda.nl.

Namens de groep Beeld & Geluid hartelijk dank!